Sergi Reyes, fiscorn

Sergi Reyes, fiscornVaig començar en la música als 7 anys amb el trombo de pistons. Els 8 anys ja estava a la banda i amb 9 ja vaig començar amb el món de la cobla. Amb 14 anys vaig començar a tocar en el prestigiós conservatori municipal de música de Barcelona amb el trombó de vares. Sóc membre de la Cobla del conservatori desde’l any 2015.