Contrabaix

És l'instrument més greu de la cobla i l'únic instrument de corda de la formació. És força semblant al violí, la viola i el violoncel, però procedeix de la família de les violes d'arc. L'afinació de les seves cordes és per quartes, a diferència de la resta d'instruments de corda fregada. És un instrument molt habitual en diferents conjunts i tipus de música, des de l'orquestra simfònia fins a formacions de jazz.

El contrabaix de la cobla, també anomenat berra, acostuma a ser de tres cordes (la-re-sol) i està encordat amb cordes de tripa. A la cobla es força habitual la utilització del pizzicato (pinçant les cordes amb els dits) perquè permet tocar més fort i equilibrar el so amb la resta de la formació.
La seva funció a la cobla és, gairebé sempre, la de baix harmònic, tant amb l'arc com en pizzicato.