Tenora

La tenora és un instrument de vent fusta, de llengüeta doble i tub cònic. Va ser creada per Andreu Toron a mitjans del s.XIX, a partir de la tarota tradicional de Catalunya. Pep Ventura va donar-li un paper principal a la cobla en la seva reestructuració de la formació.
És un instrument transpositor i està afinat en si b, el seu so resultant és una segona major inferior al so escrit.
A la cobla trobem dues tenores i es tracta de l'instrument més característics de la formació. A les sardanes són molt habituals els passatges solístics de tenora.