Tible

El tible és un instrument de vent fusta, de llengüeta doble i tub cònic. Va ser creat a mitjans del s.XIX, a partir de les xeremies tradicionals de Catalunya, per formar part de la cobla estructurada per Pep Ventura.
És un instrument transpositor i està afinat en fa, el seu so resultant és una quarta justa superior al so escrit.
A la cobla trobem dos tibles i es tracta d'un dels instruments més característics de la formació. A les sardanes són força habituals els duets de tibles.