Trompeta

La trompeta és un instrument de vent metall, i el seu so es produeix per la vibració dels llavis de l'intèrpret a l'embocadura de l'instrument. Es tracta d'un dels instruments més antics, inicialment només consistia en un tub cònic de metall; la millora de l'instrument més important es va produir al s.XIX en incorporar-li el sistema de vàlvules de pistons, que permeten obtenir totes les notes cromàtiques dins dels seu registre.

A la cobla trobem dues trompetes, i es tracta de l'instrument més agut de la secció de metall. A les primeres cobles s'utilitzaven cornetins, però actualment s'utilitza la trompeta en si bemoll, el seu so resultant és una segona major inferior al so escrit.
La sordina és un accessori de metall o fusta que s'introdueix en el pavelló per modificar el volum i el timbre de l'instrument i també és utilitzada en algunes sardanes.
La trompeta és utilitzada tant en passatges melòdics, portant la melodia o fent una segona veu, com reforçant l'harmonia i el ritme de la sardana.